Thuốc kháng sinh bột

Hiển thị 13–24 của 35 kết quả

 • ĐẶC TRỊ HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY GHÉP VIÊM PHỔI KÝ SINH TRÙNG, NẤM ĐƯỜNG TIÊU HÓA HỘI CHỨNG NHỜN KHÁNG SINH.
 • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG, TIÊU CHẢY PHÂN SÁP LẪN MÁU, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG TỤ HUYẾT TRÙNG, E.COLI, SƯNG PHÙ ĐẦU, VIÊM PHỔI.
 • PHÒNG VÀ TRỊ VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY KÍCH TĂNG SẢN LƯỢNG TRỨNG
 • PHÒNG VÀ TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HÓA, TIÊU CHẢY, VIÊM PHỔI, HEN KHẸC, KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG
 • ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH TIÊU CHẢY NẶNG, E.COLI, THƯƠNG HÀN TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG
 • PHÒNG TRỊ HEN KHẸC, CRD, GHÉP E.COLI VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY, TỤ HUYẾT TRÙNG TRÊN GIA SÚC, GIA CẦM
 • ĐẶC TRỊ PHÂN XANH PHÂN TRẮNG, PHÂN NHỚT, CẦU TRÙNG E.COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG, HEN KHẸC TRÊN GIA SÚC GIA CẦM
 • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, CRD, VIÊM PHỔI HEN KHẸC, HEN GHÉP TIÊU CHẢY
 • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN KHẸC TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, E.COLI, TOI RÙ TỤ HUYẾT TRÙNG, NHIỄM TRÙNG HUYẾT
 • ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, TOI RÙ, HEN KHẸC THƯƠNG HÀN, E.COLI, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY
 • ĐẶC TRỊ E.COLI, THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG HEN KHẸC, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG
 • ĐẶC TRỊ BỆNH HÔ HẤP, TIÊU HÓA, E.COLI, CRD, HEN KHẸC GHÉP TIÊU CHẢY
Scroll to Top